Green Elf

Avrupa ve Asya’nın kavşağında benzersiz konumuyla Türkiye, dünya tarihinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ülke, iki kıta arasında bir bariyer ve köprü görevi görmüş, ülkeye refah getiren bir ticaret yolunun odak noktası haline geldiği gibi, bugün ülkede var olan zengin kültürel karışımın da temellerini atmıştır.

Türk Kültürü

Türk kültürü son 100 yılda büyük bir değişim geçirdi.1923’ten önce Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir devletti.Ancak, tecrit edildi ve etnik ve dini gruplar kendi ayrı kimliklerini koruyarak birbirine karışmadı.

Bugün Türkiye, Müslümanlar, Yahudiler, Rumlar, Ermeniler ve Suriyeliler de dahil olmak üzere iç içe geçmiş çeşitli kültürlere sahip modern bir ülkedir. Aynı zamanda kırsal ve kozmopolit yaşam arasında güçlü bir ayrım var; kırsal kesimdeki Türkler daha muhafazakar bir yaşam biçimini benimserken, şehirde yaşayan Türkler daha modern bir yaşam biçimine bakıyor.

Türkiye yaklaşık 80 milyon vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Nüfusun dörtte üçü, başta ilerici Müslümanlar olmak üzere Türk soyundan gelmektedir. Türkiye aynı zamanda, Türkiye nüfusunun yaklaşık %18’ini oluşturan büyük bir Müslüman Kürt nüfusuna da ev sahipliği yapmaktadır. Son birkaç yılda Türkiye, çok sayıda Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yaptı ve ülkede yaklaşık 3,5 milyonun yaşadığı düşünülüyor.

Türkiye’nin nüfusu çok genç ve hareketli. Genç profesyoneller daha fazla sayıda şehirlere taşınıyor, Türkiye’nin şehir merkezlerinin çehresini değiştiriyor ve ekonomisine yön veriyor.

Türk Tarihi

Türkiye cumhuriyet olmadan önce, topraklar Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu.Osmanlı Devleti, 1299 yılında bir takım Türk boylarının birleşmesi ile kurulmuştur. Ancak, 1453’te Konstantinopolis’in fethine kadar Osmanlı devletinin gerçek bir imparatorluk haline gelmesi mümkün değildi. Bu noktadan 1683’e kadar, Osmanlı İmparatorluğu bir dizi fetih ve diğer bölgelerin ve kabilelerin istilası yoluyla büyümeye devam etti. Osmanlı İmparatorluğu’nun bölge üzerindeki kontrolünün zirvesi sırasında, imparatorluk 15.000.000’den fazla bir nüfusa hükmetti. 

Güçlü imparatorluk, 18. yüzyılda, birçok cephede ve birçok toprakla savaşan Osmanlılar üzerinde bir dizi savaşın zarar görmesiyle parçalanmaya başladı.

I. Dünya Savaşı ile Osmanlı’nın üzerine güneş batmış ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna şahit olmuştur. Bu yeni hareketin kurucularından biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür.Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Ulusal Hareketi’ne liderlik eden bir Osmanlı ve Türk ordusu subayıydı. 

Zaferinden sonra Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Avrupa Ulus Devletine dönüştürmeye başladı. Yeni okulların açılışını denetledi, hükümet reform programlarını başlattı ve vergileri düşürdü. Türkiye’de bu yeni hükümet tipinin ortaya çıkışı, modernize edilmiş bir Avrupa ulusu olarak büyümesinin başlangıcıydı.

Türkiye'de Siyaset

Temmuz 2018’de Türkiye, tüm siyasi gücü cumhurbaşkanlığı makamında toplayan 95 yıllık parlamenter sistemi kaldırdı. Aynı tarihte ikinci kez göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi yasa, yönetmelik ve kurumu kökten yeniden şekillendirdi. 

Başkan, seçilmiş bir başkan yardımcısının yerini alarak bakanları, birçok yargıç ve bürokratı ve bir veya daha fazla başkan yardımcısını doğrudan atama yetkisine sahiptir. Erdoğan milli bütçeyi de belirleyecek.

Cumhurbaşkanının nihai gücü varmış gibi görünse de, Türkiye Parlamentosu hâlâ nüfuz sahibi. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini iptal etme yetkisine sahipler ve cumhurbaşkanı, Parlamento tarafından kabul edilen kanun hükmünde kararnamelerle deviremez. Ayrıca, anayasanın özellikle parlamenter mevzuat için ayırdığı alanlarda kararname çıkaramaz. Buna cezai yaptırımlar, savaş ilanları veya yabancı birliklerin Türk topraklarına girmesine izin verilmesi dahildir 

Türkiye'nin coğrafyası

Türkiye sadece plajlardan daha fazlasıdır.Ülke, çeşitli ve zengin bir manzara koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Üç denizle çevrili olan Türkiye, yaklaşık 8000 kilometrelik bir kıyı şeridine sahiptir. Ülke yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır: Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgesi. Türkiye’nin en büyük kara alanı, Türkiye’yi Asya’ya bağlayan Anadolu’dur.Anadolu’nun çoğu dar kıyı ovalarından ve yüksek platolardan oluşur. Doğuda, arazinin çoğu dağlıktır ve büyük nehir sistemlerine bağlıdır.

  • Toplam Alan: 783, 562 km²
  • İklim: Yazlar kurak ve sıcak ve ılıman kışlar
  • En Yüksek Nokta: Ağrı Dağı 5.166 m
  • En Alçak Nokta: Akdeniz 0 m

Bu farklı bölgelerin de farklı iklimleri vardır, bu da Türkiye’ye özgü bir özelliktir. Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ise serin ve yağışlıdır. Karadeniz boyunca uzanan kıyı bölgeleri, yaz aylarında Türkiye’nin diğer kıyı bölgelerine göre daha serin ve yağışlı olma eğilimindedir.